Bóng Đá Plus

11:54 am VN TIME

https://sgp1.digitaloceanspaces.com/media-tintuc/press-app/wp-content/uploads/2020/01/19072424/vnexpress-logo.jpg

Barca đã phung phí 1 tỷ euro mua sắm như thế nào?

Barca đã phung phí 1 tỷ euro mua sắm như thế nào?