Major, chó cưng được Tổng thống đắc cử Biden nhận nuôi từ một nhóm cứu hộ động vật, sẽ được tổ chức lễ nhậm chức...